• THỜI GIAN LÀM VIỆC 7:30 AM TO 4:30 PM
  • HOTLINE: (028) 6295-1025

Thông tin tuyển dụng

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHANG MINHCần tuyển dụng : Lao động phổ thông, công nhân kỹ thuật chuyên ngành dược phẩm.
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHANG MINHCần tuyển dụng nhân viên quản lý môi trường
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHANG MINHCần tuyển dụng kỹ sư điện lạnh
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHANG MINHCần tuyển dụng : nhân viên kế toán